דיווחים דיווח 2787a (ארוע 2787-2023)

This report has been linked to the following event: ארוע 2787-2023
צופה
שםRachelle N
רמת ניסיון2/5
הערותWhen it appeared it came out from above some trees, so I'm not sure how long it lasted. I just reported what I actually saw of it.
מיקום
כתובתLincoln, NE
קו רוחב40° 45' 59.71'' N (40.77°)
קו אורך 96° 39' 17.44'' W (-96.65°)
הגבהה381.53m
זמן ומשך
תאריך וזמן מקומיים27/05/2023 23:33 CDT
UT תאריך וזמן28/05/2023 04:33 UT
משך זמן1.5s≈
כיוון
כיוון תנועהמימין למעלה לכיוון שמאל למטה
זווית ירידה181°
בתנועה
אזימוט אליו פנית80.7°
אזימוט ראשוני81.59°
הגבהה ראשונית17°
אזימוט סופי83.93°
הגבהה סופית
בהירות וצבע
בהירות15-
צבעLight Yellow
קול בו-זמני
תצפיתלא
הערות-
קול מושהה
תצפיתלא
הערות-
שובל מתמשך
תצפיתUnknown
משך זמן-
אורך-
הערות-
הבזק בסיום
תצפיתNo
הערות-
שבירה
תצפיתלא
הערות-