דיווחים דיווח 2785a (ארוע 2785-2023)

This report has been linked to the following event: ארוע 2785-2023
צופה
שםAlex D
רמת ניסיון1/5
הערותWe see planes all the time, this was not a plane it was very fast
מיקום
כתובתGilbert, AZ
קו רוחב33° 18' 8.34'' N (33.3°)
קו אורך 111° 42' 37.15'' W (-111.71°)
הגבהה398.16m
זמן ומשך
תאריך וזמן מקומיים27/05/2023 19:25 MST
UT תאריך וזמן28/05/2023 02:25 UT
משך זמן3.5s≈
כיוון
כיוון תנועהמימין למעלה לכיוון שמאל למטה
זווית ירידה263°
בתנועה
אזימוט אליו פנית-
אזימוט ראשוני283.86°
הגבהה ראשונית45°
אזימוט סופי188.46°
הגבהה סופית28°
בהירות וצבע
בהירות13-
צבעWhite
קול בו-זמני
תצפיתלא
הערות-
קול מושהה
תצפיתלא
הערות-
שובל מתמשך
תצפיתYes
משך זמן3s
אורך10°
הערותWhite breaking apart
הבזק בסיום
תצפיתNo
הערות-
שבירה
תצפיתלא ידוע
הערות-