דיווחים דיווח 2769a (ארוע 2769-2023)

This report has been linked to the following event: ארוע 2769-2023
צופה
שםJohn M
רמת ניסיון1/5
הערותThis is the only time in my life I have seen something like this. I live on the ocean front and often sit viewing the night sky. I have seen very distant light streaks which I assumed were distant meteors but this seemed incredibly close. There seemed to be no time lag between seeing and hearing. It is the only time I have heard a meteor. I have been casually observing the night sky for more than 60 years.
מיקום
כתובתShoalwater, Western Australia (AU)
קו רוחב32° 18' 8.98'' S (-32.3°)
קו אורך 115° 42' 14.94'' E (115.7°)
הגבהה2.76m
זמן ומשך
תאריך וזמן מקומיים25/05/2023 22:01 AWST
UT תאריך וזמן25/05/2023 14:01 UT
משך זמן3.5s≈
כיוון
כיוון תנועהמשמאל למעלה לכיוון ימין למטה
זווית ירידה111°
בתנועה
אזימוט אליו פנית327.35°
אזימוט ראשוני292.14°
הגבהה ראשונית34°
אזימוט סופי334.89°
הגבהה סופית17°
בהירות וצבע
בהירות19-
צבעOrange
קול בו-זמני
תצפיתכן
הערותphsssssssst
קול מושהה
תצפיתלא ידוע
הערות-
שובל מתמשך
תצפיתNo
משך זמן-
אורך-
הערות-
הבזק בסיום
תצפיתYes
הערותfire trail then nothing then more fire trail and last very bright fireball
שבירה
תצפיתלא
הערות-