1 / 9

הכנס את הכתובת הקרובה ביותר למקום בו ראית את כדור האש.ככל שתדייק יותר, כך יהיו הנתונים רלונטיים יותר.